PODOLOGIA GENERAL

    

La podologia és una branca de la medicina que té per objecte l'estudi, diagnòstic i tractament de les malalties i alteracions que afecten el peu. Ciència que es remunta a l'antiga Egipte i els seus primers faraons.
  
En la Clínica Podològica María Benimeli, disposem dels millors especialistes en el tractament integral del peu. Abordant tots els problemes de forma individualitzada, amb àmplia experiència professional en els camps de la ortopodologia i cirurgia del peu.

Tractament de les malalties més comunes del peu

UNGLA ENCARNADA

La onicocriptosis es produeix quan les vores de l`ungla del peu es claven en la pell, causant dolor, inflor i enrogiment. La onicocriptosis és una afecció molt comuna que...

DURESES

Les dureses són una capa de la pell endurida i engrossada que es forma per excessiva pressió o fricció. Poden ser molt molestes i doloroses. El primer és identificar la causa ...

PAPIL·LOMES

Els papil·lomes comunament coneguda com a berruga plantar no es solen detectar de forma immediata, passant uns mesos des del seu contagi fins a la seva manifestació en la pell...

MICOSI

Els fongs colonitzen fàcilment ambients humits i càlids, com el interior de calçats amb poca transpiració i amb peus sudorosos. Són molt contagiosos i es transmeten...


Tractament de les malalties no infeccioses

HIPERHIDRÒSIS

La sudoració de peus, generalment  es tracta de sudoració nerviosa. Normalment no es manifista amb mala olor, però ...

DOLOR

DAVANT PEU

La metatarsalgia es caracteritza pel dolor en la zona metatarsal que precedeix als dits, es manifesta ...

FASCITIS

És una inflamació aguda de la aponeurosis plantar del peu, que es manifesta amb dolor. És una estructura ...

ESPOLÓ

Es caracteritza per dolor sobre la part interna del taló que pot manifestar-se en donar el primer pas del dia. El pronòstic inicial sempre...

NEUROMA DE MORTON

És un dolor molt fort i de curta duració que obliga al pacient a parar-se si està caminant.
L'origen de...

MALALTIA

DE SEVER

És una de les causes més freqüents de dolor en el taló del xiquet. És un dolor que apareix a nivell del taló sobretot...


TRAcTAMENT DE malalties de risc

PEU DIABÈTIC

El peu del diabètic deu considerar-se un peu de risc, ja que és mès susceptible a patir determinades lesions.

  En un elevat percentatge de pacients diabètics crònics apareixen al seus peus lesions a nivel de...

 

PEU REUMÀTIC

L'afectació del peu i del turmell en lels pacients amb malalties inflamatòries ès molt comú. Al voltant del 50% dels pacients amb artritis reumatoide tenen síntomes actius que poden afectar al peu i turmell...