Tratamiento de papilomas

   
      Els papil·lomes són una infecció vírica, comunment coneguda com berruga plantar. Les berrugues no es solen detectar de forma immediata, passant uns mesos des del seu contagi fins a la seua manifestació en la pell. El seu raspat i manipulat, si es creu que és una duresa o un heloma, pot provocar la seua extensió a altres zones de la pell. És per tant necessari tractar-ho al inici de la simptomatología, ja que aquestes berrugues augmenten la seua grandària i la seua molèstia.

      Es transmet en caminar descalç en ambients o zones humides amb presència d'aquests virus, com són les piscines i dutxes de gimnasos. Sol aparèixer en moments amb baixes defenses anímiques i immunitàries de l'organisme. És necessari secar-se bé els peus, usar la seua pròpia tovallola i evitar en la mesura possible caminar descalç les zones humides.

 

     

        Hi ha persones que es tracten elles mateixes aquestes berrugues, i existeix tot un historial de remeis casolans que han passat de generació en generació, però és recomanable la visita al podòleg, que compta amb una sèrie de tècniques específiques per a eliminar-les. 

 

      L'eliminar una berruga no assegura no tornar a contagiar-se una nova berruga en la mateixa zona si es trepitgen aquestes zones húmedes, ja que sempre poden quedar punts de l'anterior no ben eliminades i tot dependrà del sistema de defensa de l'organisme, ja que hi ha estudis que indiquen que alguns pacients que han contret aquestes berrugues en un moment anímic complicat, han sigut capaços d'eliminar-les de l'organisme quan han superat aquestx baix estat anímic o bé han tingut una recuperació anímica destacable, sense necessitat de rebre tractament algún.


resol els teus dubtes


Com es transmeten les berrugues?

-Normalment una berruga es transmet per contacte directe de la pell del peu amb superfícies on hi haja humitat i calor. Cal protegir-se els peus en llocs públics com a dutxes, piscines...

 

Poden tornar a eixir una vegada eliminades?

-Si. No és freqüent, però pot passar, en el mateix lloc o en qualsevol punt de la pell del peu.

 

Els tractaments de farmàcia per a papil·loma són efectius?

-En les berrugues de la planta del peu, en ser molt profundes, els tractaments que es poden realitzar a casa són poc agressius per això el tractament és llarg i constant, motiu que la mayoria de vegades fracassen en actuar solament sobre les capes mes superficials de la lesió.

 

Podria desaparèixer soles?

-Si, però no és segur ni habitual que ho facen, i no podem saber quan ho haran, poden tardar dias o anys, o bé no desaparèixer mai. En el cas de les berrugues plantars, són molt doloroses, pel que el millor tractament és la seua eliminació immediata.

 

Poden disseminar-se i eixir per altres parts del cos?

-Si. En estar produïdes per un virus, si tenim una berruga, vol dir que hem adquirit aquest virus i pot manifestrarse en altres punts de la pell.

 

Els xiquets són mes propensos a patir berrugues?

-L'edat no té motiu algun per a la seua aparició però sí les activitats en llocs col·lectius, l'estat inmunològic, els canvis hormonals, els estats nerviosos,...

 

Tenen arrels les berrugues?

-Les berrugues del peu no tenen “arrels”, són quists benignes produïts per un virus, que com la mayoria de quists benignes estan encapsulats (separats de la pell sana) i reben vascularización i invervación de la pell adjacent.

 

La seua eliminació és dolorosa?

-L'eliminació d'una berruga en les nostres clíniques consisteix o bé en un tractament quirúrgic totalment indolor, o bé en una cauyterització química que pot produir en ocasions certa sensació de "coentor" en aplicar el líquid.