Tractament de infeccions causades per fongs

        Les micosis situades en el peu són conegudes com a tinyes, si afecten a la pell, o onicomicosis si afecten a les ungles. Els fongs colonitzen fàcilment ambients humits i càlids, condicions que es donen al interior de calçats amb poca transpiració i amb peus sudorosos. Es transmeten habitualment des de zones humides com a vestuaris, piscines, dutxes, d'aquí la importància de no anar mai descalç en aquestes zones. També es transmeten en compartir calçat o tovalloles, fins i  a través d'espores que han arribat al sòl. Són molt contagiosos. 


MICOSI DE LA PELL

      Les Dermatomicosis, són infeccions causades per fongs, generalemente "dermatofits" tot i que en ocasions són causades per llevadures, com cánadida,. La majoria de vegades són asimptomàtiques,  però altres poden causar  mala olor de peus.

 

    Almenys el 60% de persones que acudeixen regularment a centres esportius, piscines o gimnasos ha patit alguna vegada peu d'atleta o infecció per fongs. Els símptomes d'una micosi es noten en la pell, que es torna escamosa, enrogida, amb presència d'ampolles i picor, freqüentment a més olor desagradable.

 

Es manifesten per tres formes clíniques principals:

  • Micosi intedigital: amb esquerdes o fissures entre els dits – la dels espais interdigitals és quasi definitòria - , i sol cursar amb picor.
  • Micosi Vesícul-ampollosa; sobreañadida sobre una infecció moderada, s'estén des dels espais interdigitales al dors i planta del peu, pot complicar-se amb linfengitis i celulitis.
  • Micosi hiperqueratòsica, que es caracteritza per escates i crostes, que afecten principalment a les àrees més engrossides de les plantes dels peus.

 

     Les micosis, que sovint són descobertes per casualitat en una visita concertada a partir d'un altre problema, presenten multitud de cares. En ocasions es produeix una dermatomicosis seca que dura anys, mentre que en altres casos els fongs es manifesten amb claredat als pocs dies o setmanes mitjançant picors entre els dits, amb el consegüent risc d'entrar en un cercle viciós en el que el pacient nota que la zona afectada cou més en banyar-se, i dóna lloc a irritacions que al seu torn inciten a tornar a "rascar-se", i així successivament.

 

 


 MICOSI UNGUEALES, ONICOMICOSIS

    La contaminació de les ungles dels peus pot deure's als fongs acantonats en la pell o procedir del medi ambient. En aquest cas la procedència sol ser d'ambients secs, com moquetes, la qual cosa fa reiterar la necessitat de caminar calçat en qualsevol tipus d'entorn.

 

Evolució.

    Generalment és molt lenta, podent romandre llarg temps contaminant l'ungla sense que el pacient es done compter que algo ocorre. En altres ocasions l'evolució és més ràpida, i el pacient refereix que en unes setmanes les ungles, generalment les dels primers dits, han canviat de color a una tonalitat groguenca, generalment per la part distal.

 

Diagnòstic

     Mitjançant l'exploració directa de l'úngla, que apareix amb una tonalitat groguenca, o bé va alterant la seua forma – distròfia – fins a, en els casos més evolucionats, presentar un aspecte totalment engrossit i deforme.