Plantilles

 

 

"En la Clínica Podológica María Benimeli, disenyem tot el tractament

una vegada descrit el diagnòstic i el tractament a seguir."


 

     Comptem amb professionals especialitzats en biomecànica amb capacitat de detectar, mitjançant sistemes d'anàlisis biomecànic, errors estructurals, posturals, de les diferents fases de la marxa o del gest esportiu, i concretar quin és i on està la el problema, que serveix per a poder dissenyar el tractament, oferint una plantilla personalitzada i totalment individualitzada per a cada pacient.

 


   

      ¿Com es disenyen les plantilles?

   

 Les plantilles s'elaboren a medida completament, amb materials d'última tecnologia i els més adequats per a les necessitats i patologies de cada pacient. Totes les dades necessàries, s'obtenen de l'entrevista i estudi del peu, així com de l'anàlisi biomecànic, i a partir d'un motle dels peus del pacient es realitza el disseny de la plantilla per a cada pacient atenent al seu tractament.     

 

 


       

     En Podoliva comptem amb laboratori propi, això ens permet elaborar les plantilles de forma manual durant tot el procés, adaptar-les i acomodar-les amb el pacient in situ.

 

      A més, comptem amb un ampli catàleg de materials amb els que realitzem les plantilles en funció del pacient i de les seves necessitats, que varien segons els requisits biomecànics de la mateixa:

  • capacitat d'amortiguació
  • rebot o absorció d'impactes
  • descarrega de pressions …

  ¿Com procedim amb aquest tipus de tractaments?

La  nostra manera de treball, es basa en fixar uns objectius concrets, que la platilla ha de complir.

 

Passat uns dies, es visita de nou el pacient y es revisa el procediment, així podem comprovar el grau d'adaptació al tractament i la satisfacció del pacient.

 

Així, es tracta d'un tractament global, amb seguiment de l'adaptació, completat amb la recolocació postural, segons demande cada cas.